Nächstes Video                                    HAO Shuai/ZHANG Chao vs XU Chenhao/ZHOU Yu: China Super League 2016 FULL MATCH
Nächstes Video                                    HAO Shuai/ZHANG Chao vs XU Chenhao/ZHOU Yu: China Super League 2016 FULL MATCH